Jak napsat správně životopis

Curriculum Vitae, neboli CV je vizitkou uchazeče o zaměstnání a vstupenkou k novému zaměstnavateli. Zajímavě prezentované zkušenosti výrazně zvyšují pravděpodobnost získání žádoucího zaměstnání. Životopis zpravidla obsahuje čtyři základní části:

  • úvodní informace o uchazeči
  • vzdělání
  • pracovní zkušenosti
  • ostatní údaje

Úvodní informace o uchazeči

Životopis začíná částí věnovanou základním informacím o autorovi. Patří sem jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa bydliště. Akademické tituly jsou součástí jména. Dále zde může být uvedena státní příslušnost a datum narození, ačkoliv jde o nepovinné údaje. U uchazečů ze zahraničí, kteří mají povolení pracovat v ČR, je vhodné tento fakt zdůraznit. Do této úvodní části životopisu nepatří: pohlaví uchazeče, počet dětí, informace o zdravotním stavu, informace o trestním rejstříku.

Vzdělání

V počáteční fázi kariéry (u absolventů) je možné vyjmenovat všechny absolvované vzdělávací instituce od střední školy výše, včetně případných dodatečných vzdělávacích kurzů, zahraničních studijních pobytů apod. Vždy je potřeba uvést celý název instituce, období studia (od - do) a dosažený stupeň vzdělání.

Uchazeči s pracovními zkušenostmi typicky uvádějí jen nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání, případně další vzdělání/kurzy, které jsou relevantní k poptávané pozici.

Případné probíhající studium je určitě vhodné zmínit.

Pracovní zkušenosti 

Tato část je zpravidla pro zaměstnavatele nejdůležitější. Zatímco vzdělání poskytuje informaci spíše o potenciálu nebo splnění nějakých základních kritérií, historie zaměstnání je důkazem praktického využití schopností a získaných zkušeností. Proto je vysloveně žádoucí věnovat této části největší pozornost.

Zaměstnání by měla být řazena chronologicky, od nejaktuálnějšího k nejstaršímu. Úplným minimem jsou informace o zaměstnavateli, zastávané pozici a délce zaměstnání (délku je vhodné jasně časově vymezit).

Každá pracovní pozice s sebou nese pracovní náplň, která je v mnoha případech u jednotlivých zaměstnavatelů odlišná i v případě identického názvu pozice. Proto je vhodné uvést i přehled nejdůležitějších aktivit vykonávaných na dané pozici.

Každá zastávaná pracovní pozice by měla být uvedena samostatně, a to i v případě, že šlo o jednoho zaměstnavatele, u kterého uchazeč prošel více pozicemi.

Ostatní údaje 

Z důležitých informací sem patří informace o jazykových znalostech (je vhodné použít škálu „začátečník - mírně pokročilý - středně pokročilý -  pokročilý - plynulý") a počítačových znalostech. Je vhodné uvést držení řidičského průkazu či jiných certifikátů. Jakékoliv další dovednosti, znalosti a zájmy mohou být uvedeny na konci.

Kontaktujte nás
Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole!
Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole!
Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole!
Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole!
Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole!
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.