Ochrana osobních údajů

Základní informace

Aspira Recruitment s.r.o., IČO: 241 603 51, se sídlem Univerzitni 684/8, Praha 10, 108 00, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií a průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedury sloužící k ochraně Vašich osobních údajů. 

Kandidáti, kteří se prostřednictvím společnosti ASPIRA Recruitment ucházejí o zaměstnání, souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Souhlas je udělen společnosti Aspira Recruitment s.r.o za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Kandidáti berou na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, a že jej mohou kdykoliv odvolat.  

Kontaktní formulář

Souhlas

12 + 8 =